Verzuim en mobiliteit

Verzuimsupport en re-integratie
Human Support maakt het verschil tussen een soepele of moeizame re-integratie . Met deskundige begeleiding, kennis en persoonlijke aandacht is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Human Support biedt specialistische verzuimbegeleiding

  • kanker en werken
  • psychische klachten en stress
  • chronisch ziek en werken
  • rouw en verlies op het werk  

Betrokkenheid als krachtige stimulans
Veel mensen met een ernstige ziekte of met psychische klachten zijn vaak lange tijd uit het arbeidsproces. Betrokkenheid en een goede ondersteuning van de werkgever kan een krachtige stimulans zijn om de draad weer op te pakken en te gaan werken.

Samenwerking
Werkgever en werknemer dragen samen de verantwoording voor duurzame re-integratie. Een intensieve aanpak met persoonlijke aandacht en betrokkenheid levert vroeg in het verzuim positief resultaat op. Samen kijken we naar arbeidsmogelijkheden en niet eenzijdig naar beperkingen. Human Support maakt verbindingen en stimuleert de communicatie met alle betrokkenen waardoor de situatie voor iedereen helder en duidelijk wordt. Dat geeft uw werknemer de kracht om mee te denken, om grenzen te verleggen en om het werk te hervatten als dat ook maar enigszins mogelijk is.

Voor de werknemer
Uw werknemer krijgt coaching in zelfmanagement en verantwoordelijkheid. De persoonlijke begeleiding stimuleert en motiveert het werken aan herstel. Inzetbaarheid en productiviteit worden vergroot. Met meer inzicht in kansen en mogelijkheden wordt werk een krachtbron. Daardoor is vaak meer mogelijk dan gedacht. De kans op werkbehoud blijft binnen handbereik en de medewerker is zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheden en de financiële gevolgen van verzuim. Human Support adviseert en bemiddelt ook op het gebied van aanvullende zorgmogelijkheden als dit de kans op inzetbaarheid en herstel vergroot.

Voor de werkgever
Elke situatie is anders en vraagt veel inzet en aandacht. Neem nu een verzuimmelding met de diagnose kanker. Wat is uw reactie en hoe gaat u uw werknemer begeleiden? De persoonlijke begeleiding van Human Support aan uw werknemer vergroot de kans op snelle inzetbaarheid. Ook collega's worden betrokken bij het proces. Dit heeft een positief effect op de voortgang van het arbeidsproces. Als werkgever krijgt u deskundig en praktisch advies en ondersteuning in het uitvoeren van de verzuimbegeleiding.

Resultaat
Een effectieve samenwerking werkt kostenbesparend en verzuimreducerend. Gedegen dossieropbouw voorkomt sancties van het UWV. En tegelijk wordt de kans op werkbehoud voor uw werknemer vergroot.

Trainingen
verzuimmanagement voor werkgevers
kanker op de werkvloer