Casemanagement (CROV®)

Daadkracht, bevlogenheid en betrokkenheid.  

Met een actieve ondersteunende rol zoeken we actief de samenwerking met alle betrokkenen. Human Support heeft ruime ervaring in het begeleiden en coachen van HR en managers. We begeleiden zelfsturende teams in het nemen van eigenaarschap gericht op preventie en verzuimreductie. Op een effectieve wijze communiceren we met alle partijen om schadelast te beperken en te zorgen voor een duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

Met onze expertise en ruime ervaring op het gebied van (complex) casemanagent ontzorgen we de werkgever om WIA instroom te voorkomen. We brengen de WGA-schadelast in kaart en adviseren over eventuele interventies, vervolgtrajecten en bewaken het tijdspad Wet Poortwachter. De werkgever wordt tijdig geïnformeerd over wettelijke en wenselijke vervolgstappen bij (vervroegde) WIA-aanvragen. Daarnaast begeleiden we ex-werknemers die een WIA uitkering hebben. We onderzoeken hun situatie en geven richting aan het vervolg (herbeoordeling richting een IVA of verlaging van de arbeidsongeschiktheid). 

We kijken vooruit, werken met het einddoel voor ogen en weten de weg binnen het UWV. Tevens zijn we sparringpartner en denken mee op dossier- en organisatieniveau. We geven inzicht in belangen, kansen, mogelijkheden en consequenties. We helpen om weloverwogen beslissingen te nemen en realiseren gedragsverandering.

Human Support is in het bezit  van diploma CROV* en is lid van RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) Tevens geregistreerd Casemanagement in Taakdelegatie

www.rnvc.nl