Training Werk en kanker

Voor leidinggevenden, casemanagers en Hr-medewerkers is het niet eenvoudig een medewerker die de diagnose kanker heeft te ondersteunen en te begeleiden. Taboes, emoties als ook onbekendheid met en complexiteit van de materie kan een werkgever voor problemen stellen, zowel zakelijk als persoonlijk. Wat doet u wanneer een medewerker met kanker serieus uitvalt?
Hervatting van het werk lijkt ineens ver weg. Natuurlijk wilt u – evenals de collega’s - de werknemer met kanker graag ondersteunen tijdens ziekte- en herstel. Dit stelt specifieke eisen aan uw professionele verzuimbegeleiding. Uw wilt de regierol houden tijdens de vaak lang  verwachte verzuimperiode. Tegelijk wilt u realistisch kijken naar re-integratiemogelijkheden op termijn.

Belangrijk is te coachen op een positieve  doelstelling, ook bij de chronisch zieke werknemer met een slecht vooruitzicht. Een werknemer met kanker heeft grote gevolgen voor de organisatie, voor de leidinggevende, maar ook voor de collega’s. Door menselijke ondersteuning en betrokkenheid vanuit de eigen werkomgeving wordt de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie het best gediend, de continuïteit van het arbeidsproces het beste gewaarborgd en vindt een positieve beïnvloeding plaats op het toekomstperspectief van uw werknemer.

Wat levert de training u op?

De training is met name gericht op de menselijke ondersteuning bij kanker vanuit de eigen werkomgeving. Er wordt ingegaan op de rol en de beïnvloedingsmogelijkheden van de betrokkenen die er op verschillende vlakken zijn. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de emotionele aspecten van het ziek zijn.  De training biedt aan de hand van praktijkvoorbeelden handvatten om werk en werkhervatting bij kanker bespreekbaar te maken.

Na het volgen van deze interactieve training:

- bent u bewuster van de fasen, behoeften en veranderingen die een werknemer met kanker doormaakt,

- hebt u meer inzicht in het gedrag van de betrokkenen en de mogelijkheden om dit  te beïnvloeden,

- bent u beter in staat om werk en werkhervatting bij kanker bespreekbaar te maken,

- is voor u de drempel lager om effectief te communiceren met betrokkenen,

- kunt u op een mens- en resultaatgerichte manier een belangrijke bijdrage leveren aan re-integratie bij kanker,

- bent u een belangrijke spil binnen de organisatie met betrekking tot beheersing van langdurig ziekteverzuim.

De training is maatwerk en wordt gegeven in 1 of 2 dagdelen.