Rouw en verlies

Rouw en verlies op het werk
Rouw is in principe geen reden tot ziekte, maar kan wel leiden tot een verminderde inzet van de medewerker. Het leven ligt vaak van het ene op het andere moment overhoop. Rouwbegeleiding draagt bij aan het verminderen van spanning of negatieve emoties.
Met specialistische begeleiding wordt de medewerker door Human Support gestimuleerd om  weer aan het werk te gaan. Werken wordt gebruikt als krachtbron. Tegelijk helpt Human Support met persoonlijke aandacht bij het verwerken en aanvaarden van het verlies. Dit verhoogt de inzetbaarheid en verlaagt de kans op langdurig verzuim. Met steun vanuit de werkomgeving is er vaak veel meer mogelijk dan gedacht.

Support voor u als werkgever
Rouwverwerking heeft een grote invloed op het werk. Met aandacht vanuit de directe omgeving kan het verlies een plaats krijgen.  Steun vanuit de werkomgeving is heel belangrijk. Maar als werkgever weet je vaak niet goed hoe je moet reageren. Hoe toon je oprechte belangstelling en wanneer ervaart men dat als werkelijke aandacht? Collega’s en ook leidinggevenden zijn dus belangrijke personen in het leven van een rouwende werknemer. Zij kunnen dan ook een actieve en positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces.
Human Support helpt u hierbij. Zij geeft op de werkvloer inzichten en praktische tips waardoor u zich gesteund voelt en waardoor kosten en verzuim gereduceerd worden.

Support voor uw werknemer
Een rouwproces doorloopt een aantal fasen. Dit proces is niet statisch, iedereen verwerkt immers het verlies op zijn eigen wijze. Diverse emoties lopen door elkaar heen. Het weer je aanpassen aan het leven zonder de ander en ook opnieuw leren houden van de mensen en van het leven. Daarbij komt dat de duur van een rouwproces niet te voorspellen valt: het varieert van dagen tot soms jaren. Human Support helpt met individuele gesprekken om de situatie en emoties bespreekbaar te maken gericht op de verlieservaring. Steun en begrip vanuit de omgeving zijn heel belangrijk om langdurig verzuim te voorkomen en de inzetbaarheid en de kans op re-integratie te vergroten. 

Wat zijn de begeleidingsaspecten tijdens het traject?
-empoweren draagkracht
-verwerken en aanvaarden verlies
-het heft weer in eigen handen nemen 
-communicatie werk- en privéomgeving
-inzetbaarheid en re-integratie
-verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid