Trainingen en presentaties

Trainingen en presentaties

Door onder andere de vergrijzing van een groot deel van onze arbeidspopulatie, is het waarschijnlijk dat werkgevers en werknemers vaker te maken krijgen met langdurig verzuim door bijvoorbeeld kanker of een chronische ziekte. Natuurlijk willen werkgevers vanuit goed werkgeverschap de werknemer graag persoonlijk ondersteunen tijdens het ziekte- en herstelprocesproces.

Verantwoordelijkheid
De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie.
De Wet Poortwachter eist een gesloten opbouw van het verzuimdossier. Men verwacht een goed uitgevoerde verzuimbegeleiding met een realistische kijk naar inzetbaarheid en re-integratiemogelijkheden. Daarnaast is tijdige betrokkenheid van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van essentiëel belang. Er kan vaak langer doorgewerkt worden of eerder hervat worden dan gedacht. Maar verzuim met een ernstige of chronische ziekte stelt de werkgever vaak voor problemen. Daarnaast is tegelijk goede ondersteuning voor de collega's gewenst.

Voor werkgever en werknemer
'verzuimmanagement langdurig verzuim' voor werkgevers
'kanker en werken' voor werkgevers
'kanker op de werkvloer' workshop voor collega's
Human Support geeft trainingen en workshops voor werkgevers en werknemers die worden gegeven door Marlies Kivits, ervaringsdeskundige en in dit onderwerp gespecialiseerde coach. Ze legt zich al jaren succesvol toe op de werkgerelateerde begeleiding van ernstig en chronisch zieken, hun leidinggevenden, collega’s en indien noodzakelijk ook hun naaste familie.

Voor bedrijven, zorginstellingen en verenigingen
Klik hier voor presentaties en lezingen.