Kanker en collega's

Workshop 'Kanker op het werk' voor collega's

Human Support biedt deskundige ondersteuning bij verzuim met kanker.
Voor de werkgever die regievoerder is tijdens de re-integratie, alsook voor de werknemer die geconfronteerd wordt met de ziekte kanker. Maar ook collega's van de zieke werknemer kunnen een beroep doen op ondersteuning van Human Support. Ook voor hen is het niet eenvoudig om te gaan met een collega die de diagnose kanker heeft.

Tijdens een interactieve sessie van maximaal twee uur richten we de focus vooral op de menselijke ondersteuning vanuit de werkomgeving. Hoe gaan we hier mee om en wat verwacht men van elkaar?

Aspecten die besproken worden
diagnose en impact
betrokkenheid en continuïteit arbeidsproces
verwachtingen, communicatie en informatie
re-integratie en terugkomst op de werkvloer
wat als er sprake is van afscheid of verlies?

Waarom zou ik deelnemen?
Deelnemen aan de workshop verruimt het inzicht over de belevingswereld van de zieke collega. Dit levert een positieve bijdrage aan de omgang met elkaar, de continuïteit van het arbeidsproces en de betrokkenheid.

De workshop kan voor maximaal twee uur worden ingezet. Bij voorkeur op de werkplek of in een daarvoor geschikte ruimte in het bedrijf. Aantal deelnemers in overleg.