Coaching bij mentale klachten

Mental coaching
Mentale klachten en stress kunnen door diverse omstandigheden ontstaan. Een burn-out of een depressie ontstaat vaak vanuit een combinatie van privé- en werkproblematiek. Veel mensen met deze klachten werken lange tijd door. Als iemand wel fysiek aanwezig is, maar door mentale klachten niet optimaal presteert, dan is productiviteitsverlies vaak onvermijdelijk. Deze onzichtbare kostenpost wordt ook wel intern verzuim genoemd. Op de langere termijn leiden deze klachten bovendien vaak tot (langdurig) verzuim. 

Support voor de werknemer
Het coaching-traject van Human Support zet in op de balans tussen draagkracht en draaglast, moeten en willen, denken en voelen. Ook grenzen bewaken, assertiviteit, communicatie en conflicthantering komen aan bod. Mensen leren waarom ze vastlopen en leren verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en handelen. Goed toepasbare en praktische handvatten helpen om het plezier in het leven te herstellen en te hervinden. Daardoor kun je verantwoordelijkheden en belasting op het werk en privé beter dragen. Het vergroten van de draagkracht vermindert klachten die vaak de oorzaak zijn van verlies van productiviteit of verzuim. 

Support voor de werkgever
In een onzeker economisch klimaat focussen werkgevers zich vooral op de efficiëntie van processen en de continuïteit van de organisatie. Gerichte aandacht voor de medewerkers blijft daarvoor onontbeerlijk. Het tijdig signaleren van symptomen van een mogelijke depressie bij een medewerker, bespaart kosten en voorkomt uitval. Wij helpen u met het geven van gerichte aandacht voor uw medewerker. Wij stimuleren uw medewerker om nieuwe energiebronnen te benutten en knelpunten actief aan te pakken. Ook bemiddelt Human Support in het inzetten van multidisciplinaire programma’s gericht op inzetbaarheid en de kortste weg naar werkhervatting. Vaak wordt samengewerkt met HR en/of Arbodienst.

Begeleidingsaspecten tijdens het traject

  • vergroten van de draagkracht
  • stresshantering en assertiviteit
  • activeren en motiveren
  • communicatie met de werkgever 
  • inzetbaarheid en re-integratie