Pon Fit zorgaanbieder

Human Support als zorgaanbieder voor Pon Fit (Pon Holdings BV)

Kanker zet je wereld op zijn kop. Bij het horen van de diagnose kan dit ineens hard aankomen. Bij degene die het treft, de gezinsleden, maar ook bij de collega’s. Gelukkig overleven steeds meer mensen deze ziekte en genezen op termijn. 

Met aandacht en betrokkenheid helpt Human Support mensen met en na kanker om weer balans in het leven te krijgen. Onder persoonlijke begeleiding leren mensen met kanker op een evenwichtige manier om te gaan met gedachten en emoties die onder andere stress, onzekerheid en angst veroorzaken. Samen met de medewerker werkt Human Support aan het vergroten van de draagkracht. Op weg naar herstel, tijdens en na de behandelingen, maar ook als er sprake is van afscheid of verlies van werk. 

De basis van Human Support is een gerichte samenwerking met de medewerker, de bedrijfsarts, de leidinggevende en de HR-professional. De werkgever wordt met praktische handvatten begeleid in de communicatie met alle betrokkenen. Tegelijk biedt Human Support HR-ondersteuning tijdens het verzuimproces.

Een effectieve aanpak vergroot de kans op werkbehoud voor de medewerker met kanker. Deelname aan een arbeidzaam leven wordt gezien als krachtbron vanuit een samenwerking met unieke persoonlijke aandacht.

De begeleiding door Human Support wordt tot 100% vergoed door Pon Fit.